Mer foto

Hemmaplan
Återförenade efter nästan 30 år storebro Carl-Gustav och lillebror Torvald. Främst på bilden deras svåger Emil Vinberg. Carl-Gustavs enda återbesök i Sverige efter emigrationen 1919. Platsen är Dragsö i Karlskrona. Foto Sixten Vinberg

Lite krånligt
Carl Gustav gifter sig med sin kusin Hildas dotter Rosa. De emigrerar till Brocktown USA. Rosa och carl Gustav adopterar också Hildas sladdbarn Barbro som växer upp som en i familjen med Rosa som mamma och syster. Här med storerbro Arnold. Fot Leif Olausson

Svenskar i Brocktown
Titlen på en book i biblioteket i Brocktown. Ett stort antal sidor av boken ligger ute på nätet. På denna bild finns Sylvia Broman (Carlton) och Pearl Thorell barnbarnbarn till Elsa Mathsdotter


Till USA
Victor Vinberg- barnbarn till Elsa Mathsdotter sänder iväg sina två äldsta barn till deras moster (Rosa Munsell) i New York. Foto janet Whinter

Till USA

Vera och Rosa
Vera eller Rosa vivian vinberg som hennes dop namn var . På första fotot tillsammans med sin mormor. Vera var dotter till Victor som var barnbarn till Elsa Matsdotter. Vera och hennes bror Jonny adopterades av deras moster i USA Rosa Munsell. Victor kom 18 år senare till New York. Foto från Veras barnbarn Janet Winther


Carl Gustav saknas
Hedvig och Anton C.F med sina söner.
Josef, Hjalmar och Torvald


Återvändarna
Alla i familjen Thornberg stannade inte i USA. Tage var först hem. Därefter Arnold. Sist kom Barbro. Här tillsammans i Karlskrona.

Besökarna
Vid ett flertal tillfällen återvände syskon i familjen Tornberg för att hälsa på sitt ursprungsland. Stora syster Rosa med sin andra man Harold besöker Karlskrona och Lillasyster Barbro.
Fr V Barbro, harold, Rosa, och Barbros dotter.
Foto Leif Olausson


Följ Elsas arvingar från hennes bröder och barn fram till nutid