Biografi -Carl 1828

Carl Mattisson Charles Freelands familj

Carl Mathisson 1826-1906 

Yngsta barnet till Mattis och Stina. Elsas yngsta bror. Carl fick aldrig uppleva sin riktiga fader. Mattis dog som berättats tidigare av den värst sortens lunginflammation. Carl drygt ett halvår, omhändertagen av sin storasyster Elsa. Modern Stina upptagen med allt annat samt sin egen moder som skulle passas upp. Efter något år dyker en ny fader upp.

Stina gifter om sig och barnen får en styvfar som står för allt ont som händer dom. Eller om styvfadern var det onda. I vilket fall tyckte de inte om varandra. Nils Hansson

Ju äldre bröderna blir desto mer stryk får styvfadern. Den yngste brodern Carl är den som är mest hatisk och har ett “svårt temperament” enligt kyrkböckerna. Det troliga är att de tre bröderna blir ökända som bråkstakar. Ett antal kallelse till tinget allt från misshandel av styvfadern till häleri (Undangömmande av kyrksilver) finns nu i deras ryggsäck. Kulmen nås 1849 i september när Carl blir anklagad för att ha skjutit bonden Olaus Andersson under ett slagsmål.
Innan dess hinner Carl gifta sig som 17 åring med den 12 år gamla Dorothea från sillhövda. Huruvida detta stämmer må undersökas vidare. Vilka var isåfall omständigheterna kring detta giftemål.

Den dåtida juridiken var annorlunda och straffen av en annan dignitet. Fängelse på vatten och bröd var verkligen vatten och bröd. Ett straff som vanligen dömdes en kort tid som Carl och Nils blev dömda till. Dödsstraff utdöms ofta för flertal brott. större delen överklagas och ändras till annat straff. Man kunde också komma överens utanför rättssalen.  Det var troligen så som skedde i Carls fall.

Ur domstols boken  (Valda viktiga delar)
Texten nedan är till stor del utdrag ur domboken för hovrätten över blekinge och Skåne.
1850-07-10
Sedan häradsrätten genom utslag den 5 november sistlidne år, vilket blivit höglovliga Hovrätten över Skåne och Blekinge prövning underställt sakfälldes drängen Carl Mattsson i Höryda för grovt vållande till bonden Olaus Anderssons i Bråstorps död, att erlägga full mansbot med 100 rd banco och att i Tvings kyrka undergå uppenbar skrift en söndag eller i brist av tillgång till böter avstraffas med 28 dagars fängelse vid vatten och bröd. 

Hovrätten har i utslag den 4 sistlidne februari istället dömt Carl Mattsson för dråp å bemälte Olaus Andersson att mista livet genom halshuggning. Så har Carl Mattsson uti till Kungl Maj:t i underdånighet ingiven besvärsskrivelse yrkat befrielse från ansvar för dråpet, vilket han förnekat och istället sökt göra avhörda vittnet förre bonden Nils Olsson i Bråstorp därför misstänkt, för detta ändamål begärt vittnesförhör med bonden Håkan Andersson, drängen Abram Andersson och hustrun Carin Andersdotter i Bråstorp samt pigan Anna Andersdotter i Berg och bonden Sven Nilsson i Höryda. Uppskov till Urtima ting den 31 juli. 

1850-07-31
Upptogs åter målet under nr 504 vid sommartinget kronolänsmannen Carlsson

åklagare och bonden Carl Mattsson i Höryda tilltalad för vållande till bonden Olaus Anderssons i Bråstorp död. Ingen av målsägande lät sig avhöra.

Eftersom ingen av målsägande lät sig avhöra (uteblev) Blir tolkningen att Carl blir frikänd. Den mördade Olaus Andersson efterlämnar en elvaårig son och hustru.
Carl fortsätter sin karriär i domboken.

Carl har nu stagdat sig, lagt domboks karriären på hyllan och blivit bonde likt sina bröder.  Familjelivet kommer i främsta rummet. Det dröjer tio år innan Dorothea föder sitt första barn. Ett välskapt flickebarn som döpts till Cajsa Sofia 1857-10-01 I fortsättning kommer det ett barn vartannat år. 1859-09-15 föds Hedvig. 1861-.  föds Emma. 1865 17 oktober kommer så Anton till världen.  Två dagar innan Carl fyller 38 år avlider Dorothea. Hon var då 31 år. Det finns ingen uppgift i dödboken om vad som orsakat hennes plötsliga död.  Yngsta barnet Anton är bara året gammalt. 

Emellertid är grannsämjan god och Carl får hjälp samt att han gifter sig med pigan Botilda drygt 20 år gammal i maj 1867, knappt ett år efter Dorotheas död. Botilla var då gravid i femte månaden. Hon kommer likt Dorothea från Sillhövda, liten ort norr om Karlskrona. Deras dotter föds i september och döps till Hulda. Det är en tung börda som vilar på Botilla med fyra barn samt en egen nyfödd. Lilla Hulda dör efter tre år 1870, Carl är då 42 år.

 Året är 1870  rykten och berättelser om landet i väst börjar ta fart. Säkerligen är det någon i bygden som vet något mer eller gjort en tur och retur samt att tidningar skriver och affischer finns lite överallt. Bara man kommer in till de stora städerna. Carl bestämmer sig för att bryta med sitt gamla liv.
Den 1 nov 1870 lämnar Carl Sverige. Han har överlåtit gården till sin granne att även se till barnen som finns kvar på gården samt att hans hustru Botilla flyttat hem till sina släktingar i Tving. för att senare ansluta sig till Carl i USA.

Enligt migrations dokument tar sig Charles först till Minnesota. Troligen för där finns mer Svenskar kanske någon från hans hembygd som han känner. Tio år senare finns han i Peabody en liten ort utanför Kansas. Hans Hustru Botilla anländer tre år efter Charles och tillsammans börjar de nu bilda en ny familj. 1876 föds en flicka som likt hennes föregångare i Sverige får namnet Hulda.  1880 föds Percy, och 1884 Marie.  1880 kommer Carls son från Sverige till famalijen. Anton lottades ut som fattigjon när Carl gav sig iväg. Anton var då 5 år. Nu vid 15 års ålder har han tagit sig över atlanten med 52 riksdaler i fickan. Anton avlider dock 1886. Har ej hittat någon orsak. Familjen blir bosatta i Kansas Peabody och så småningom ansluter Carls barn från första äktenskapet till USA. De bor på lite olika platser men finns med i Carls bouppteckning när han avlider 15 April 1906 utom Cajsa. Hon representeras av sin dotter Julia.
Carls arvingar var hans hustru Botilla 1845- 1935 samt hans barn i första äktenskapet  med Dorothea som var
Julia dotter till  Cajsa
Hedvig
Emma

Botilla var moder till följande barn. Här i testamentet står hon under namnet Mathilda. Ett betydligt vanligare namn än Bottila i USA.
Hulda 1876   Percy 1881     Marie 1884

Botilla avlider 8 januari 1935 90 år gammal, i Topek Shawnee Kansas, inte långt från Peabody. Hon bor sista tiden med sin dotter Mary Freeland.

Charles Freelands gravsten                                   Anton Freelands gravsten

Namnbyte

Familjekänslan var stark. Alla i Carls familj gav sig av till “Amerikat”. Det var inte lätt att följa familjemedlemmarnas överfart. Carl var som uppslukad. Det enda som fanns i husförhörslängd var att han emigrerat 1870. Fanns inget i emigrations dokument. Jag la Carl på hyllan ett tag och började följa hans döttrar. Detta skulle visa sig ge resultat så småningom. 

Hans gård övertogs av en granne och flickorna bodde kvar, troligtvis med något äldre tjänstefolk, tills de blev myndiga och kunde flytta ut. Alla tre flickorna arbetade som pigor till att börja med.  De började som pigor i Karlskrona varefter de i olika omgångar flyttade till Stockholm och Göteborg. 

När jag upptäckte att flickorna emigrerat i husförhörslängder sökte jag dom i emigrant dokument. Jag gick in på födelsedatum och födelseplats och där dök de upp under namnet Freeland. Carl inte bara lämnar landet han lämnar sitt namn kvar och tar sig ett nytt. Han heter nu Charles Freeland, eller på svenska Fredlund eller Fredland. Dessa varianter finns i kyrkböckerna. Sökte då på Carl under födelsedatum och fick träff på Charles Freeland.  Stavningen varierar lite i olika dokument i USA men det gick att spåra dom.
Carls barn födda i USA var små när deras halvsyskon dök upp som vuxna personer.
Jag väljer att redovisa det jag vet om Carls “USA” familj och återkommer till hans döttrar i första äktenskapet.

Botila och Carls barn i USA

Några år efter återföreningen mellan Carl och Botila föds första barnet i Peabody Kansas. Carl och Botilla har nu etablerat sig i trakten och trots åldersskillnaden på nästan 20 år mellan dem föds två barn till.

1876 i dec föds Huldah. Samma namn på barnet som blev tre år och dog i Sverige.

1880 17 oktober föds Percy

1884 föds Marie eller Mary.

Huldah- gifter sig 1895 med den något äldre snickaren Tony Olsen. Vad som sedan händer Hulda är ännu dunkelt. Det finns många söktips som är svåra att verifiera. Hon och Tony finns inte i folkräkningarna i början av 1900 talet. Troligt att de skilt sig ev gift om sig. Mer att finna här.

Percy -finns 1900 inneboende hos storasyster Huldah. Kort därefter träffar han Edna Marie
Linden född 1885 från Topeak nära Peabody kansas. De gifter sig 1901. Året efter föds deras första barn Goldie. 1904 kommer Alice. 1909 föds John. 1914 Thomas och Perry 1924.
1905 finns Percy med sin fru och två barn Goldie 2år och Alice 1 år i Topek Shawnee. De har nu samma efternamn Freedland så giftermål har ägt rum. Percy var tenn arbetare. Jobbade i tenn industrin och var löntagare. De hyrde ett hus och var både läs och skrivkunniga. 1918 finns percy och hans familj i Sandusky Ward 3 Eire county Ohio. Osborne street. Detta år finns en kallelse till första världskriget. Han behövde aldrig delta då kriget tog slut samma år. 1920 var percy plåtarbetare. Kan tolka detta som plåtslagare. De var nu sex i familjen. De ägde sitt hus men av någon orsak var det intecknat.
1925 är de tillbaka i Topek. Percy står registrerad som plåtarbetare.
1927 finns familjen i Buchanan. Fortfarande i Topek.
1931 skiljer sig Percy och gifter om sig med Pearl Gruver. Pearl är också skild. Hennes flicknamn är Cecilia Pearl Hoover. 1935 bor de på Duane Avenue Topek.
Percys barn är vuxna och klara sig utom yngste Perry. Troligt är att Perry flyttat med sin moder Edna. Pearl har också två barn som är vuxna. Ett av dom Elmo dör vid landstigningen i Normandie 6 juni 1944.

1942 Bor Pearl och Percy på olika orter. De är fortfarande gifta. Pearl bor kvar i Topek och Percy i washington DC. Staden är lite oklar i registreringsbeviset för andra världskriget. Kan vara på grund av arbete de bor var för sig. Percy står som ”sheet metal worker vilket översatt blir plåtslagare”. Han är 5,9 lång och väger 145. 1964 dör Pearl. 25 aug 1976 avlider Percy. Han efterlämnar 5 barn med Eldna. Endast Goldie äldsta dottern får en son. William som blir advokat, Han gifter sig med Nancy Glass från Ohio. William avlider 1997 utan några arvingar. Övriga barn till Percy saknar arvingar. John blir sjöman troligen i US navy. Han ligger stationerad i Pearl harbour 1930. Thomas också militär, deltar i både andra världskriget och korea, Veteran. Alice och Perry gifter sig bägge men deras respektive förhållanden blir barnlösa.

Mary -Bor 1900 tillsammans med sina föräldrar nu 16 år. Har gått 7 år i skola bor i Peabody Topek kansas. Mary arbetar på farmen 1910 tillsammans med sin moder Botilla. Hennes fader dog fyra år tidigare. Mary är nu 26 år. Även 1920 bor hon med sin moder. 1925 har både mary och hennes moder flyttat till orten Marion. Mary är nu 41 år och Botilla 80.

1935 dör Botilla 90 år. Hon begravs på Trinity Lutheran Church Topeka Shawnee Kansas USA.

Finns troligtvis mer att hitta om Hulda Percy och Mary ?

Carls döttrar i första äktenskapet

Cajsa   Carlsdotter  (Sophia Freedland)
Kajsa Sofia 1857-10-01

Äldsta dottern till Carl – Flyttar till efter faderns emigration till Karlskrona 1875-10-29 från. Höryda. Hon arbetar som piga. Vid 21 år flyttar hon till Stockholm. I folkräkningen 1880 bor hon med Erika Carolina Sten som driver en kafferörelse. De bor på Jacob Johannes rote 7. Även här står hon som piga. 1880 är Kajsa Sofia 23 år. Vad är det för kafferörelse?

Cajsa flyttar till Göteborg 1882. Hon bor då i samma hus som sin kusins familj, från Karlskrona. Ingrid-Marie, Elsa Mathsdotters äldsta dotter i andra äktenskapet. Cajsa återvänder till Stockholm över sommaren som ångbåtsstäderska Till hösten återvänder hon till Göteborg.  Nästa bostad är femtonde roten hus 23D också Göteborg domkyrkoförsamling. Området är mer känt som Landala.  Cajsa delar hushåll med Alexander Svensson från Malmö (1864-03-20).

 I samma hus bor Kajsas syster Emma Matilda med sin make Gustav Kling. (1885- 05-19) Nu finns namnet Fredlund med i stället för Carlsdotter. Hon har hushåll ihop med Lars Alfred Larsson (1850-11-20) och Klas Andersson (1863-02-08). Noteras bör att vid denna tid var det vanligt med delat hushåll utan att vara gifta. I trångboddhetens namn hyrde man ett rum för att komma ner i pris.

Innan Kajsa emigrera hinner hon också flytta till Masthugget

1886-11-28 med adressen Westra Haga 75. Den 4 oktober 1887 när Kajsa är 30 år och tre dagar emigrerade hon till USA. Hon tar sig till England och därefter till Boston och sedan till Duluth i Minnesota. Enligt passagerarlistan. Hennes namn är nu Sophia Fredlund.

Tre år senare Föder Caisa sitt barn. Hon döps till Julia. Fadern är William Hutton från Topeka Kansas inte långt från Caisas faders boende, Peabody. Finns ingen plats nämnd för Julias födelse, endast Missouri. 1893 gifter sig Caisa med William. De bor nu i Kansas city.

Caisa är 36 år vid giftemålet och William är 21 år. Caisa har nu sitt namn Sophia Hutton. 

 Caisa:s Vigeselbevis. 

Nu som Sophia Freland, det intygas att bruden är över 18 år och brudgummen över 21 år

Hon ligger begravd i Elemwood cementry. William finner en annan kvinna i sin ålder och får första barnet 1907 .William nämns inte som varken änkling eller frånskild. Caisa finns inte med i hennes faders testamete 1906. Hennes plats har Julia. 1985 dör Julia 95 år gammal troligen med kunskapen om vad som hänt hennes mamma

Efter mycket letande efter Cajsa i Kansas hittar jag denna notis om Cajsas dödsdatum.

Sophia (Caisa ) Hutton avlider 4 jan 1900. Från Svenska Tribunen onsdagen 17 jan 1900

Julia Hutton Payne
Cajsas dotter Julia gifter sig med Thomas Payne. De får minst tre barn, varav alla har arvingar. Julia ärver också Cajsas del av Carls arv. Hon gör en begäran att få förskott på sina arvspengar. Julia var den sista levande som med all sannolikhet träffat Carl. Julia fick tre barn
Detta har jag fått av Sara Prewitt barnbarn till Julia.

Här är vad jag lärde mig av mina föräldrar (Gary är Lorenes son; min far)
: Här är vad jag vet om Julia Paynes efterkommande:
Barn: Lorene, Melvin (John) och Louise.

Melvin och (hustru) Mary hade två döttrar,
Julie och Johnene.
Jag hörde aldrig att det varken gifte sig eller hade barn.

Louise gifte sig med Glen White.
De hade 5 barn.

Lorene (min farmor) hade dotter Sheri (okänd far),
Gary (med Henry Wheeler),
Franklin Jr (går av Buddy) och Linda (far är Franklin Smith för båda).

Sheri (nu avliden) hade 4 eller 5 barn, alla i Kalifornien.

Gary Smith (min pappa) har mig och Nathaniel Smith. Jag har två barn: Madilynn och Colin Prewett
Nathaniel har 1 barn Lynn Smith.

Buddy och Linda hade inga barn
Buddy och Linda håller kontakten med kusin, Steve White och fru Belinda. Jag vet inte om någon av de andra fortfarande lever. Vi besökte med Steve och Belinda för ett par år sedan på väg till Little Rock. Belinda är stor på släktforskning och skulle vara en bra informationskälla. Jag ska försöka få Linda att ge oss kontaktinformation.

Hedvig Charlotta
Lämnar Höryda 20 år gammal för att flytta till Karlskrona för att tjänstgöra som piga. Hon och storasystern  Cajsa flyttar samtidigt. Redan i dec samma år flyttar Hedvig till Stockholm. Hon bor och arbetar på ett flertal ställen bla. Breidarebandsgatan 25, Malmskillnadsgatan 3a-3b, Mästersamuelsgatan 70- 72, Klara strandgatan 27, Lilla vattengatan 27 samt Vasagatan 6.

Under denna tid måste hon haft kontakt med sin storasyster  Cajsa som också vistades i Stockholmunder denna tid. 1887 flyttar Hedvig till Göteborg, troligen i anslutning till sina systrar som också finns där. I Göteborg står Hedvig som fröken lite finare än

piga. Bägge hennes systrar ger sig av till USA hösten 1887. Hedvig bor kvar i Göteborg fram till 1889 då hon flyttar till Helsingborg. 1890 avreser hon till USA. vart tar hon vägen i USA.

Emma Matilda
1879 flyttar Emma ut från Fridlevstad till Karlskrona. Hon är då 18 år. Var hon tar vägen i Karlskrona är lite osäkert utom att hon jobbar som piga. Hon flyttar med sin syster Hedvig. Efter två år flyttar Emma till Stockholm. Stockholmsvistelsen är också lite dunkel men med

tålamod och tid ska det nog gå att få fram något. 18 okt 1880 åker Emma till Hamburg. Vad gör hon där, fanns en svensk koloni av arbetare, möjligt hon var där och arbetade.

Emma är tillbaka i Karlskrona 1883 för att kort därefter flytta till Göteborg och gifta sig 1884, på nyårsafton med Gustav Kling född 1849. De bor på flera ställen i Göteborg bla. I Göteborg bor de under en tid på samma plats som storasyster Kajsa. Redan i husförhörslängden från 1883 Karlskrona står också namnet Fredlund till Emmas namn.

Emma föder sin dotter Ruth 1884 i Göteborg 1887-08-22 Emigrerar familjen till USA. Destination är Duluth i Minnesota. I 1900 års folkräkning bor Emma med August Kling och två barn i pasadena Los Angeles californien. (Logan st) De är gifta. Emma kan varken läsa eller skriva Engelska men prata språket. Ruth är född 1884 och David 1888.

I 1910 års folkräkning står de kvar med samma uppgifter. Emma är nu 49 år. Ruth är stenograf. Emma kan nu både läsa och skriva. 1930 är Emma änka. Bägge barnen är singlar och bor med Emma i Los Angles. Ruth arbetar inom hotellbranchen och David är advokat. Den 6 mars 1935 avlider Emma 76 år.

Hennes son David gifter sig med Balle Kling från texas, efter moderns död. Bägge arbetar med juridik. Inga arvingar finns dokumenterade

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.