Biografi -Nils Mattisson 1823

Person index till Nils Matissons familjeöversikt
Sven Hansson styvfader- Christina Nilsdotter moder- Karin Olasdotter 1819-09-06 Hustru- Mattias Ludvig Nilsson 1853-10-02- Johan Nilsson 1856- 1860- Elina Mathilda 1860-08-07 – Hanna Charlotta 1862-12-18 -Edvard George Mattson 1876-03-18 – Pigan Lövenskog- Eva Maria Carlsdotter. 1842-1918 -August Julius 1879 -1880-Ludvig Julius 1880- 1882 Elvira Carolina 1882- 1882 – pigan Cecilia Eriksdotter –Agusta Forslund – Arthur Lawrence (1887-1945) – Mabel Christina (1889-1971 -Martain Ludwig (1899-1960) -Clarence (1900-1900)

NILS MATSSON 1823-1910 Familjeöversikt
Nils var Elsas andra broder. Elsa var nio år när han föddes. Det fanns redan två bröder till i familjen, Jöns på två år. Samt Sven på sex år. Deras fader dör 1829. Modern gifter om sig och barnen får en styvpappa. Sven Hansson från Nettraby blir den som styr gård nr 52.

I husförslängden från 1836 finns också ett antal drängar och pigor med, men även
båtmannen Lustig och hans ”Maitress” som enligt prästen är en elak varelse utan all kristen kunskap”. Ett intressant utalande.
1840 flyttar Nils ut som dräng men återkommer ett år senare. 1843 flyttar Nils igen som dräng nu till Listerby.
Nils Förekommer i domboken under ett antal mål. Han låg inte väl till hos landsfiskalen. Inte hos sin moder och styvfader heller. Denna konflikt överskuggar det mesta vid denna tid


Ur domboken
1848-01-18 Företogs åter målet under nr 200 vid hösttinget emellan landsfiskal Lindqvist åklagare samt bonden Nils Mattsson och drängen -Bonde Olsson i Yxnarum, tilltalade för ofredande mot skomakaren Petter Pehrsson i Höryda. Uppskov till nästa ting och första rättegångsdagen.
1848-01-19 På angivelse av inhyses Petter Pehrsson i Höryda har landsfiskal Lindqvist till detta ting utverkat stämning på Bonden Nils Mattsson i Yxnarum för att han slagit och på andra sätt förolämpat sin styvfader bonden Sven Hansson och moder Christina Nilsdotter i Höryda. Uppskov till nästa ting och femte rättegångsdagen 1848-01-27. Till detta ting hade bonden Nils Mattsson i Yxnarum utverkat stämning på avlidne bonden Anders Bengtssons i Höryda sterbhusdelägare, nämligen hans änka Christina Magnidotter och förmyndarna för hans omyndige son bönderna Martin Carlsson och Sven Carlsson i Måstad att betala 100 rd rgs enligt en av Anders Bengtsson utgiven förskrivning.

1848-05-06 -07 Upptogs målet under nr 136 i denna dombok emellan landsfiskal Lindqvistoch bonden Nils Mattsson i Yxnarum tilltalad för ofredande mot sin styvfader bonden Sven Hansson och moder Christina Nilsdotter i Höryda. Hemmansägaren Nils Mattsson från Yxnarum 26 som är född 21 mars 1823 i Höryda, Fridlevstad och har fört en utmärkt vandel under det år han vistats här i Yxnarum och Listerby socken enligt betyg från pastor Magnus Sjöberg i Listerby. Uppskov till nästa ting och femte rättegångsdagen. Har inte funnit någon dom angående detta mål. Nils är också inblandad i mordet på Olaus Andersson som hans bror också står till svars för. Nils blir dömd till 14 dagar fängelse på vatten och bröd samt 50 riksdaler. Målet tas dock vidare till högre instans där Nils frias. Läs mer i biografin om Nils bror Carl Matsson. Nils gifter sig och får fyra barn. Han tar också till sig pigan Gertrud Lövenskogs son och adopterar honom. Troligt att Nils också är fader till pigan Lövenskogs son.


Nils Familj

Karin Olasdotter 1819-09-06 avliden 1888-10-05 Hustru
Mattias Ludvig Nilsson 1853-10-02 son
Johan Nilsson 1856- 1860 son
Elina Mathilda 1860-08-07 dotter
Hanna Charlotta 1862-12-18 dotter
Edvard George Mattson 1876-03-18 adopterad

Nils son Johan avlider fyra år gammal. Hans andra tre barn emigrerar så småningom till USA. Där finns Nils bror Carl sedan 1870 i Kansas.
Mattias, Hanna och Cecilia väljer i stället att åka till Kalifornien. 1888 blir Nils Änkling. Kvar är Edvard hans styvson. 1894 Flyttar Edvard ut från hemmet. Nils vistas sista tiden på Smäckegården i Ronneby. 1910-02-11 avlider så Nils.
Nils styvson Edward och troligen Nils son med Pigan Lövenskog flyttar till Skåne och
arbetar som kreatursman och ryktare. Han finns fram till 1930 talet runt Malmö. Han gifter sig inte och är inte fader till något barn heller.

MATTIAS(LUDWIG M NELSON) NILSSON 1853-1928
Ludvigs döptes till Mattias Ludvig Nilsson. Äldsta barnet till Nils. Efter emigration
och giftemål i USA ändrade han sitt namn till Ludwig M Nelson.
Ludwigs bror dör tidigt, kvar är två döttrar Elin och Hanna. Indikationer finns att
Ludvig åker till USA och återkommer flera gånger. Jag hittar honom på en lista
1875 samt en skeppslista 1881. I kyrkobokföring står det att han vistas i ”Amerika” .
1879 är han hemma i Sverige och gifter sig med Eva Maria Carlsdotter. 1842-1918.
De får tre barn väldigt tätt.

August Julius 1879-09-02 1880-05-13
Ludvig Julius 1880-05-06 1882-10-19
Elvira Carolina 1882-08-08 1882-08-28


Som synes dör alla väldigt tidigt. Ludvig och hans syster Hanna ger sig iväg
på hösten 1882 tillsammans med pigan Cecilia Eriksdotter.
Ludvigs fru Eva Maria är piga hos sin svärfar Nils på hans gård. På slutet av
sin levnad flyttar hon in till staden karlskrona. Hon avlider 31 januari 1918.
hennes önskan var att begravas i sin hemby Ronneby.
Ludvigs systrar byter namn i USA. Elina gifte sig med Carl J Bengtsson. Hon tituleras i begravningsskriften som Mrs Carl Benson. Hanna har gift sig och heter Mrs Anna Hastings. De bor bägge i Kalifornien.
Hade Ludvig och Eva Maria någon kontakt?
En annan intressant fråga är om Ludvig hade någon kontakt med sina kusiner. Senare kom det fler släktingar till USA i början av 1900 talet. På en båt från Sverige träffar Ludwig, Agusta Forslund från Värmland. Sen den dagen var de alltid tillsammans. De flytta till Shasta Kalifornien och fick fyra barn.

Arthur Lawrence (1887-1945)
Mabel Christina (1889-1971)
Martain Ludwig (1899-1960)
Clarence (1900-1900)


Deras bosättning är Shasta County, Kalifornien, US. Ludwig arbetar med
vägunderhåll han lär sig engelska och kan både skriva och läsa. Så
småningom kommer även lillasyster Elin till Califonien men bosätter sig i
San Fransico. Vad jag kan se av kyrkböckerna är Ludwig aldrig skild från sin första fru i Sverige Eva Maria. 1928 avlider Ludwig 75 år och 1948 Augusta 84 år

Ludwigs familj-


Left to right back row: Mable Nelson Thompson, Charles Forslund, Edyth Forslund, Aruthur
Nelson, Gussie Forslund, Augusta Forslund Nelson, Ludwig Nelson, Anna B Bornstrom Forslund,
Fredrick Charles Forslund Front row: Carl John Bornstrom, Martin Nelson, Marie ”MamieForslund
Avskrift
”LUDWIG NELSON FAMILY
Ludwig Nelson
and Augusta Forslund met on the
boat coming from Sweden in

Ludwig came from
Stockholm and Augusta from
Varmland, a farming area.
Ludwig had a job waiting for
him in Chicago but he never left
the train and continued on to
Oakland with Augusta where she
was going to visit her brother.
They were married shortly after
they arrived. Their son Arthur
was born in 1887. They moved
to Shasta County where their
other children were born; Mabel
who later married Harry E.
of Redding, and Clarence who died in an accident
when only 4 years old and Martin who married Caroline
Nachreiner Neuman. Arthur married Roxanne Nicholson in
1912 and they made their home in Shasta. Their children were Dorothy who married Vandercook in 1935 and Louis who was never married. Roxanne Nicholson was the daughter of Thomas Nicholson and Mary Haltom from a
family of eight children. They came west in search of a good climate for their catarah (hay fever). Arthur drove a freight team from Redding to Lewiston and also raised cattle over the years. Dorothy and Bill Vandercook have two children; Marilyn V. Wordlow who is married to Tony Wordlow
and lives in Sacramento. They have one son Chris who lives in Grover City, California. Their son William, Jr. is married to Betsy Elich and lives in Chicago with their three daughters;
Lisa, Nicole and Hannah.”


Detalj
Page 362 Column 2
Källinformation
Titel
A History of Shasta County California
Författare
Shasta County Book Commission Shasta, Calfiornia
Utgivare
Taylor Publishing Company

Datum för publicering 1985 Plats för publicering Dallas, Texas
Texten ovan är från Sue Thompsons släkträd i Ancresty. hennes man är barnbarns barn till Ludwig samt barnbarnsbarnsbrors syster till Elsa
Mathsdotter


Ludvigs systrar
Ludwigs syster Hanna Charlotta och pigan Cecilia Karlsson emigrerar 1882. De åker
gemmensamt. Hans systrar var

Elina Mathilda 1860-08-07
Hanna Charlotta 1862-12-18

Eliza Elin Mathilda Bengtsson Nilsdotter 1860-0807 • Listerby, Blekinge, Sverige
1932-03-04 • San Francisco, California, USA

I begravningsskriften av Ludvig nämns hans två systrar. Det är Mrs Carl Benson och Mrs Hanna Hastings bägge boende i San Fransisco.
Mrs Carl Benson är Elina Matilda som gift sig med Carl Johan Bengtsson född 1864
giftemålet står 1891. De gifter sig dagen före de emigrerar. De bor barnlösa i San Francisco. Carl Johan eller Ben som han kom att kalla sig arbetar som båtbyggare. 1910 bor de på adressen
San Francisco – Assembly District 39, San Francisco, California, USA.
4 Mars 1932 avlider Elina. Carl Johan finns med i 1940 års folkräkning. Han står nu som inneboende och änkling. Saknas arvingar.

Anna Hanna Chalotta Hastings Nilsson
1862-12-18 • Sverige
Bor vid sin bror Ludwigs död i San Francisco. Finns med i folkräkningen 1938 -77 år
gammal med sin man James i San Francisco. Vet inget om arvingar till Anna.
Fortsättning följer- Finns det arvingar till Ludvigs systrar?

Troligen Nils Mathisson Bror till Elsa
Ludwig
Ludwig och Augusta